FAQ

Najčešće

Pitanja i odgovori

Pogledajte najčešća pitanja naših korisnika o softveru SBLCore i općenito o sigurnosno-tehničkim listovima.

Zakonodavstvo i sigurnosno-tehnički listovi općenito

Što je sigurnosno-tehnički list?
Sigurnosno-tehnički list je dokument koji osigurava prijenos informacija u cijelom lancu opskrbe. Stoga je neophodan za rukovanje opasnim kemikalijama i smjesama.
Kako izgleda sigurnosno-tehnički list?
Sigurnosno-tehnički list ima precizno definiran format, koji je u okviru EU-a utvrđen u Prilogu II Uredbe REACH. Sastoji se od 16 odjeljaka, čiji su naslovi definirani na svim jezicima EU-a, tako da nije moguće izraditi jednostavan prijevod. Također je definirano koje informacije svaki pojedinačni odjeljak treba sadržavati. Oni bi trebali biti napisani jasno i sažeto. Neeuropske zemlje uređene su vlastitim nacionalnim zakonodavstvom.
Na kojem jeziku mora biti sigurnosno-tehnički list?
Jezik sigurnosno-tehničkog lista ovisi o zemlji odredišta u kojoj će se tvar ili smjesa plasirati na tržište. Sigurnosno-tehnički list uvijek mora biti na službenom jeziku zemlje.
Za koje proizvode treba stvoriti sigurnosno-tehnički list?
Sigurnosno-tehnički list mora se prvenstveno sastavljati za tvari ili smjese koje su klasificirane kao opasne. U nekim se slučajevima sigurnosno-tehnički list dostavlja na zahtjev, npr. za smjese koje nisu klasificirane kao opasne, ali sadrže tvar koja predstavlja opasnost za zdravlje ljudi ili okoliš ili tvar za koju su utvrđeni limiti izloženosti u radnom okruženju.
Koji proizvodi ne moraju biti pokriveni sigurnosno-tehničkim listom?
Nema potrebe za izradom sigurnosno-tehničkog lista za veterinarske lijekove, kozmetičke proizvode, lijekove, namirnice i hranu za životinje. Druga skupina su predmeti koji poprimaju određeni oblik tijekom proizvodnje. Međutim, sigurnosno-tehnički list često se koristi za prenošenje važnih informacija o konačnom proizvodu.
Kome treba sigurnosno-tehnički list?
Svatko tko rukuje kemikalijama ili smjesama na bilo koji način. To se može shvatiti kao proizvođač, uvoznik, distributer i daljnji korisnik.
Tko može izraditi sigurnosno-tehnički list?
Sigurnosno-tehnički list trebala bi izraditi stručno osposobljena osoba koja redovito ide na obuke. Koliko često i tko bi ju trebao obučavati nije definirano zakonom. Tvrtka SBLCore može osigurati obuku. Sudionik će dobiti potvrdu nakon obuke. Pružamo obuku za 5 osoba u isto vrijeme.
Kako odrediti klasifikaciju smjese?
Razvrstavanje proizvoda provodi se na temelju pravila utvrđenih u Uredbi CLP. Klasifikacija se vrši na temelju opasnosti i koncentracija sadržanih sastojaka i njihovih toksikoloških i ekotoksikoloških podataka. Za neke opasnosti fizikalna svojstva proizvoda ili laboratorijska ispitivanja također mogu ući u izračun. Softver SBLCore može vam pomoći izračunati klasifikaciju.
Što je revizija sigurnosno-tehničkog lista i kada se izvodi?
Revizija je ažuriranje informacija sadržanih u sigurnosno-tehničkom listu. Najčešći razlog je promjena recepture ili, na primjer, ažuriranje formata sigurnosno-tehničkog lista, koje je utvrđeno u Prilogu II Uredbe REACH. Nove tvari s usklađenim razvrstavanjem također se često mijenjaju ili uvode.
Što mora biti uključeno u naljepnicu?
Naljepnica proizvoda izrađuje se na temelju odjeljka 2.2. sigurnosno-tehničkog lista. Važno je osigurati usklađenost između sigurnosno-tehničkog lista i naljepnice jer dostavljene informacije moraju biti identične.

Softver SBLCore i sve oko njega

Za koga je softver prikladan?
Softver je namijenjen svima koji na neki način rukuju kemikalijama i smjesama, te trebaju za njih izraditi sigurnosno-tehničke listove ili na drugi jezik prevesti sigurnosno-tehničke listove koje imaju na raspolaganju.
Tko može raditi u softveru?
Zahvaljujući jednostavnom i intuitivnom sučelju, softver je pogodan ne samo za one koji imaju iskustva s izradom sigurnosno-tehničkih listova, već i za početnike bez znanja o kemijskom zakonodavstvu.
U čemu softver može pomoći?
SBLCore je sveobuhvatan alat koji će vam pomoći u stvaranju sigurnosno-tehničkog lista na 27 jezika, kao i sa dizajnom naljepnica, generiranjem UFI šifre i podnošenjem obavijesti na PCN portal. Softver također osigurava arhiviranje svih sigurnosno-tehničkih listova i dokumenata s njima u svezi, te prati zakonodavnu ispravnost i ažuriranost sigurnosno-tehničkog lista. Važna funkcija je i automatska klasifikacija proizvoda, koju softver izračunava koristeći ulazne podatke.
Što je uključeno u softver?
Softver sadrži svoju bazu podataka o tvarima s usklađenim razvrstavanjem sukladnu s Prilogom VI Uredbe CLP i tvarima za koje su utvrđeni limiti izloženosti za radno okruženje. Sastavni dio je i funkcija pretraživanja tvari na ECHA, koja vam omogućuje import tvari u softversku bazu podataka izravno iz baze podataka ECHA. Potom ima i bazu podataka o dostupnim limitima izloženosti za pojedinačne zemlje. Softver također uključuje bazu fraza na svim dostupnim jezičnim inačicama.
Što učiniti ako tvar nije u bazi podataka SBLCore?
Baza podataka prvenstveno sadrži tvari s usklađenom klasifikacijom i tvari za koje su utvrđeni limiti izloženosti za radno okruženje. Ako tvar nije u bazi podataka, može se pretraživati i uvoziti u softversku bazu podataka izravno iz baze podataka ECHA. Alternativno, moguće je i ručno dodati tvar u bazu podataka na temelju informacija u priloženom sigurnosno-tehničkom listu.
Koje su dostupne varijante softvera?
Postoji SBLCore Blue - softverska pretplata ili SBLCore Green - kupnja trajne licence. U obrazovne svrhe nudimo besplatnu verziju SBLCore Edu.
Gdje se pohranjuju podaci?
U SBLCore Green je baza podataka na računalu ili poslužitelju tvrtke. Mjesto pohrane podataka ovisi o korisniku. Sigurnosna kopija podataka je u potpunosti u njegovoj organizaciji. U SBLCore Blue, baza podataka se pohranjuje u oblaku, gdje se i automatski pohranjuje sigurnosna kopija. Podatci su dostupni s bilo kojeg mjesta.
Koliko sigurnosno-tehničkih listova može biti izrađeno u softveru?
Neograničen broj sigurnosno-tehničkih listova može se izraditi u obje varijante softvera.
Kako funkcionira probna verzija softvera?
Nakon slanja obrasca za registraciju započet će preuzimanje probne verzije, koja se zatim mora instalirati na uređaj sa operativnim sustavom Windows. Ova besplatna verzija dostupna je 14 dana nakon instalacije. Probna verzija nema ograničene funkcije softvera, uz iznimku eksporta izlaznih dokumenata koji su označeni vodenim žigom. Slučajni odjeljci skriveni su u prikazu. Stvoreni podaci mogu se prevesti u punu verziju. Preuzimanje probne verzije ne obvezuje vas da naručite punu verziju softvera, nema nikakvih naknada.
S kojim je uređajima i operativnim sustavima softver kompatibilan?
Sve vrste softvera mogu se koristiti na uređajima s operativnim sustavom Windows (od verzije sustava Windows 8.1 i novije). Operativni sustav macOS nije izravno podržan, ali softver se može pokrenuti uz pomoć virtualiziranog sustava Windows. Softver se ne može koristiti na mobilnim uređajima i tabletima.
Na koliko računala mogu koristiti softver?
Jedan korisnik može instalirati softver na do tri uređaja (računalo ili prijenosno računalo).
Dopušta li SBLCore import sigurnosno-tehničkih listova izrađenih izvan našeg softvera?
Import datoteka u formatu koji nije .sbl, koji podržava softver SBLCore, nije moguć prema zadanim postavkama. Import vanjskih podataka može se individualno riješiti dogovorom.
Kako funkcionira pretplata na softver SBLCore Blue?
Minimalno razdoblje najma je 1 mjesec. Pretplata se tada može prekinuti u bilo kojem trenutku, ali uvijek najranije mjesec dana nakon posljednje promjene u postavkama pretplate (dodavanje zemlje ili korisnika).
Kako prekinuti pretplatu na SBLCore Blue softver?
Softver se lako može prekinuti na odabrani datum u postavkama pretplate u softverskom sučelju ili na korisničkom portalu SBLCore, u koji se također možete prijaviti putem web-mjesta.
Što se događa s podacima pohranjenim u softveru nakon završetka pretplate na SBLCore Blue?
Preporučujemo da prije ukidanja pretplate napravite sigurnosnu kopiju svih stvorenih podataka. Softver će vas obavijestiti o ovom koraku kada otkažete pretplatu. Podaci će biti trajno izbrisani iz softvera 14 dana nakon prestanka pretplate. Za to vrijeme imate slobodan pristup softveru, podaci se još uvijek mogu preuzeti, ali više nije moguće koristiti funkcije softvera.
Može li se obnoviti softverska pretplata na SBLCore?
Obnova pretplate moguća je nakon prijave na korisnički portal SBLCore, ili putem trgovačkog predstavnika. Ako se pretplata obnovi nakon više od 14 dana od završetka prvobitne pretplate, prvobitno stvoreni podatci više neće biti dostupni u sučelju softvera.
Kako funkcioniraju prijevodi sigurnosno-tehničkih listova?
SBLCore sadrži bazu fraza koje su prevedene na sve jezične verzije dostupne u softveru. Izrazi koji sadrže zakonodavstvo nisu puki prijevodi, već su sukladni s tekstom nacionalnih propisa. Zahvaljujući ovoj funkciji, softver može lako i ispravno prevesti sigurnosno-tehnički list na drugi jezik. Ako se dogodi da korisniku nedostaje fraza ili želi promijeniti tekst, nudi mogućnost stvaranja vlastite fraze i s mogućim prijevodima.
Kako prepoznati zastarjeli sigurnosno-tehnički list u softveru i kako ga revidirati?
SBLCore je i podsjetnik na potrebu za ažuriranjem dokumenta pomoću funkcije „semafora” koja upozorava na stari format sigurnosno-tehničkog lista, zastarjele tvari ili zastarjele kontrolne parametre. Kada pritisnete gumb „Pregled”, softver automatski ažurira sigurnosno-tehnički list. Potom se u bazu podataka pohranjuju dvije verzije dokumenta - prvotni (arhivirani) i novi sigurnosno-tehnički list.
Je li moguće stvoriti scenarije izloženosti u programu SBLCore?
To nije moguće jer za scenarij izloženosti nije definiran jedinstveni format. Međutim, softver vam omogućuje da scenarij izloženosti sigurnosno-tehničkom listu priložite kao privitak.
Je li softver u stanju odrediti ADR smjese?
Svaka tvrtka u čiju djelatnost je uključen prijevoz opasnih proizvoda iznad nominalnog ograničenja mora imenovati najmanje jednog savjetnika za sigurnost koji je prošao obuku u području prijevoza. Softver ne može klasificirati proizvod prema ADR-u.
Dokumenti sadrže H oznaku koju softver ne nudi (npr. H320, H333). Zašto?
Europska unija uređena je Uredbom CLP i REACH u pogledu kemijskog zakonodavstva. Smjernice kojima se pojašnjavaju pravila o označivanju i pakiranju utvrđena u Uredbi CLP preuzete su iz globalno usklađenog sustava (GHS). On sadrži veći broj standardnih oznaka, pa se može dogoditi da, ako korisnik ima sigurnosno-tehnički list u formatu GHS, ne može prihvatiti neku od oznaka kao dio prijenosa informacija u opskrbnom lancu EU-a.

Korisnička podrška i ostale usluge

Kakvu pomoć pružamo korisnicima?
Službu za pomoć možete kontaktirati e- mailom na support@sblcore.com. Možete nas kontaktirati i putem kontakt obrasca, koji se može koristiti za slanje izravnog zahtjeva za podršku. Na sva pitanja uvijek odgovaramo što je prije moguće.
Koji su priručnici dostupni za rad u softveru?
Našim korisnicima na raspolaganju su i detaljni videozapisi za obuku. Pristup je moguć s web-mjesto ili na YouTube kanalu SBLCore. Detaljne upute dostupne su i u sučelju softvera.
Koje vrste obuke nudimo našim korisnicima?
1) Obuka za rad sa softverom SBLCore
2) Obuka za izradu sigurnosno-tehničkog lista
3) Obuka za izradu sigurnosno-tehničkog lista s miješanjem recepture

Obavijesti za PCN portal i UFI šifre

Što je UFI i čemu služi?
UFI, ili jedinstveni identifikator formule, jedinstvena je šifra koja je potrebna pri prijavljivanju opasnih smjesa na PCN portalu i također je obvezni dio naljepnice. UFI se sastoji od 16 znakova i ima jedinstveni prijedlog UFI (npr. UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3). Da biste ga stvorili, potreban vam je OIB tvrtke i takozvana brojčana šifra formule. Više informacija o UFI-ju možete pronaći na stranici web-generatora.
Što je PCN i koje smjese treba prijaviti?
PCN je portal koji je uspostavila Europska unija, a njime upravlja ECHA. Namijenjen je podnošenju informacija o opasnim kemijskim smjesama. Prijavljuju se smjese koje su opasne za zdravlje ljudi ili su fizikalno opasne. Podnesak uključuje, između ostalog, UFI šifru, koja je također obvezni element naljepnice. Informacije se podnose u posebnom i6z formatu.
Što je potrebno za izradu UFI šifre?
Za izradu UFI, potreban vam je OIB tvrtke i tzv. brojčana šifra formule. Brojčana šifra formule može biti bilo koji broj. Potrebno je samo odabrati održivi oblik numeriranja proizvoda tako da dva proizvoda različitih formula ne sadrže isti UFI. Za odabir brojčane šifre formule moguće je koristiti, na primjer, interni sustav numeriranja proizvoda.
Kako izgleda UFI i gdje je naveden?
UFI identifikator je obvezni dio oznake i mora biti čitljiv i neizbrisiv. Pokrata „UFI” je jedinstvena, nepromjenjiva je na svim jezicima Europske unije i prethodi samoj šifri, koja se uvijek sastoji od 16 znakova. Šifra se potom navodi u formatu UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3.
Tko ima obvezu prijave?
Primarna obveza nameće se uvoznicima koji kupuju proizvod izvan Europskog gospodarskog prostora i plasiraju ga na tržište EU-a te daljnjim korisnicima koji miješaju vlastite smjese ili sudjeluju u pakiranju danog proizvoda. Obveza se može primjenjivati i na distributere. Ovaj se korak mora poduzeti u slučaju da uvoznik ili daljnji korisnik nisu ispunili obvezu podnošenja obavijesti.
Koje su informacije potrebne u okviru obavijesti?
U obavijesti je došlo do proširenja obveznih informacija u usporedbi s izvornim zahtjevima. Na primjer, potrebna je UFI šifra, 70 % formule proizvoda, vrsta i veličina ambalaže, kategorija proizvoda prema Europskom sustavu kategorizacije proizvoda (tzv. EuPCS), kao i informacije o opasnostima od proizvoda, elementi označivanja, toksikološke informacije i informacije o fizikalno-kemijskim svojstvima.
Od kada vrijedi obveza podnošenja obavijesti?
Datum obavijesti varira ovisno o upotrebi proizvoda. U slučaju potrošačke i profesionalne upotrebe, obveza podnošenja obavijesti primjenjuje se od 1. siječnja 2021. Za smjese za industrijsku upotrebu datum je 1. siječnja 2024. Za proizvode koji su povijesno prijavljeni sukladno s nacionalnim zakonima i kod kojih nije došlo do promjene formule ili klasifikacije, izvorne obavijesti ostaju valjane do kraja 2024. Od 1. siječnja 2025. sve opasne smjese na tržištu moraju se prijaviti sukladno sa zahtjevima iz Priloga VIII Uredbe CLP.
Kome se predaju informacije?
Podnositelj je dužan dostaviti informacije svim zemljama članicama u kojima se smjesa plasira na tržište. Te se informacije zatim stavljaju na raspolaganje centrima za kontrolu otrovanja i osoblju za djelovanje u hitnim zdravstvenim situacijama. Ove subjekte određuje svaka zemlja na nacionalnoj razini.
Gdje dobiti brojčanu šifru formule?
Brojčana šifra formule, zajedno s OIB-om ili ključem tvrtke, potrebna je za stvaranje takozvane UFI šifre. Ovaj broj u potpunosti kontrolira tvrtka koja izrađuje UFI i može biti bilo koji broj od 0 do približno 268 milijuna. Moguće je koristiti, na primjer, postojeći sustav numeriranja tvrtki, šifre recepata ili, na primjer, dio EAN šifre.
Gdje nabaviti ključ tvrtke?
Ako tvrtka nema OIB ili ga ne želi koristiti, moguće je koristiti ključ tvrtke za generiranje UFI-ja. Ključ se može dobiti iz UFI web-generatora i može se više puta koristiti za generiranje UFI-ja. Stoga preporučujemo da ga pohranite.

Kupnja SBLCore Blue pretplate

Kako se mogu pretplatiti na softver?
Na softver se možete pretplatiti izravno na web-mjesto u odjeljku Cjenik. Softver se može naručiti i uz pomoć našeg Odjela za prodaju (sales@sblcore.com).
Koji su dostupni pretplatnički planovi?
Pretplata se može naručiti kao mjesečni ili godišnji plan. Nudimo godišnji plan po sniženoj cijeni.
Mogu li promijeniti postavke pretplate?
Postavke pretplate mogu se uređivati na korisničkom portalu ili u postavkama softvera. Moguće je dodati ili ukloniti korisnike i zemlje, promijeniti podatke o plaćanju, kao i prekinuti pretplatu.
Kako dodati uslugu tijekom pretplate (dodatna zemlja ili korisnik)?
Zemlje ili korisnici mogu se lako dodati ili promijeniti na korisničkom portalu. Ako imate mjesečni plan, moguće je prekinuti pretplatu tek nakon mjesec dana od dodavanja zemlje ili korisnika.
Kako ukinuti pretplatu?
Pretplata se može otkazati na korisničkom portalu ili u softveru pomoću gumba Pretplata -> Otkazati pretplatu. Uz mjesečni plan, pretplata se može prekinuti na odabrani datum, ali najranije nakon 1 kalendarskog mjeseca od posljednje kupnje usluge.
Koji načini plaćanja su mogući?
Pretplata se može platiti platnom karticom ili putem bankovnog računa.
Kako funkcionira naplata pretplate prilikom plaćanja karticom?
Za prvu narudžbu plaćenu platnom karticom pretplata se obavlja unaprijed. Istodobno se izdaje račun. S mjesečnim planom se svaka sljedeća uplata naplaćuje retroaktivno na kraju svakog kalendarskog mjeseca. Ako tijekom godišnjeg plana pretplate doda još jedna zemlja ili korisnik, i te se usluge naplaćuju retroaktivno nakon završetka svakog kalendarskog mjeseca. Kada obnovite godišnju pretplatu, vaša će se platna kartica unaprijed ponovno teretiti za odgovarajući iznos pretplate za sljedeću godinu. Fakture se šalju u elektroničkom obliku na e-mail adresu navedenu prilikom narudžbe. Sve izdane fakture dostupne su na korisničkom portalu.
Kako funkcionira naplata pretplate prilikom plaćanja putem bankovnog računa?
S prvom i svakom sljedećom narudžbom godišnjeg plana za koji je plaćeno putem bankovnog računa, istodobno se izdaje faktura s rokom dospijeća od 14 dana. S prvom i svakom sljedećom narudžbom mjesečnog plana, faktura se izdaje retroaktivno nakon završetka svakog kalendarskog mjeseca u kojem je softver bio aktiviran. Fakture se šalju u elektroničkom obliku na e-mail adresu navedenu prilikom narudžbe. Sve izdane fakture dostupne su na korisničkom portalu.

Kojem zakonodavstvu podliježu kemijske tvari i smjese

REACH

Uredba REACH ne odnosi se samo na registraciju, evaluaciju, autorizaciju i ograničavanje kemikalija, već prvenstveno definira format i sadržaj sigurnosno-tehničkih listova. Oblik sigurnosno-tehničkih listova naveden je u Prilogu II ove Uredbe. Sigurnosno-tehnički listovi ključan su izvor informacija o kemikalijama ili smjesama te su neodvojiv dio lanca opskrbe.

UREDBA (EZ) br. 1907/2006 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije

CLP

Uredba CLP bavi se razvrstavanjem, označavanjem i pakiranjem kemikalija i smjesa. Klasifikacija je važan dio sigurnosno-tehničkog lista. Na temelju toga definirani su tekstovi za sve odjeljke. U kontekstu označavanja Uredbom CLP utvrđuju se pravila za veličinu simbola i cijelu oznaku, ovisno o veličini pakiranja. Uredba uključuje i Prilog VI, u kojem se definiraju tvari s usklađenim razvrstavanjem.

UREDBA (EZ) br. 1272/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa

Biocidi

Uredba o biocidima regulira plasiranje na tržište i upotrebu biocidnih proizvoda. Biocid je proizvod koji se koristi za uništavanje, odbijanje ili eliminiranje štetnih organizama. Njome se, prije svega, definira označavanje biocida, koji imaju svoje specifičnosti (npr. navođenje aktivne tvari i njezine koncentracije). Svaki biocidni proizvod može sadržavati samo aktivne tvari odobrenih dobavljača ili, prema potrebi, aktivne tvari koje se pregledavaju i koje se smiju upotrebljavati samo za odobrenu vrstu biocidnog proizvoda.

UREDBA (EU) br. 528/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda

Deterdženti

Uredbom o deterdžentima obuhvaćene su tekućine za pranje posuđa, deterdženti za pranje rublja i sredstva za čišćenje. U njoj se navodi razlika prodaje li se deterdžent samo profesionalnim korisnicima ili široj javnosti, za koju se utvrđuju stroža pravila u pogledu označavanja (naljepnice). U njoj se utvrđuju i pravila za biorazgradivost proizvoda i sadržaj fosfata. U okviru deterdženata potrebno je pripremiti tzv. podatkovne listove, koji su podijeljeni u dvije grupe, za zdravstvene radnike i širu javnost.

UREDBA (EZ) br. 648/2004 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o deterdžentima

Imate li još pitanja na koja niste pronašli odgovor?

Korisnici koji su već koristili naše usluge

Pridružite se više od 750 tvrtki koje su već koristile naše proizvode ili usluge na svoje puno zadovoljstvo.

  • Škoda logo
  • Colorlak logo
  • Stachema logo
  • PrgAero logo
  • Baumit logo
  • Hexpol logo
  • Severochema logo
  • Mol logo
SBLCore logo

Nudimo rješenja u području izrade i upravljanja sigurnosno-tehničkim listovima. Riješit ćemo cjelokupnu administraciju povezanu s izradom, klasifikacijom i arhiviranjem sigurnosno-tehničkih listova. Softver SBLCore namijenjen je svim proizvođačima, uvoznicima, distributerima i drugim korisnicima kemijskih tvari i smjesa.

Trebate li savjet?

Ostanite povezani

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Republika Češka

ID: 04278968
PDV id. broj: CZ04278968

Kontakt

Telefon: +420 731 390 417

e-mail: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.4.9

Koristimo kolačiće

Koristimo kolačiće na našem web-mjestu kako bismo razumjeli ponašanje naših posjetitelja, kojima možemo ponuditi sadržaj prema njihovim željama.

Detaljnije o kolačićima ×
Funkcionalni kolačići
Ova web stranica koristi nužne kolačiće koji su ključni za njezin pravilan rad. Osigurat će ispravan prikaz stranice, omogućiti slanje obrazaca i slične potrebne funkcije. Ovi tehnički kolačići ne mogu se isključiti.
Cookie Domena Valjanost Opis Procesor
sblcore_cc www.sblcore.hr 1 godina Pohranjuje korisnikov pristanak na korištenje kolačića. SBLCore s.r.o.
Fly www.sblcore.hr Sjednica Pohranjuje informacije o sesiji korisnika. SBLCore s.r.o.
Analitički kolačići
Koristimo analitičke kolačiće za procjenu učinkovitosti naše web stranice. Pomoću ovih kolačića pratimo broj posjeta, izvore prometa i ponašanje korisnika na našoj web stranici - na primjer, saznajemo koje informacije traže i koje su im informacije najvažnije. Ove informacije nam pomažu optimizirati stranicu i poboljšati naše usluge.
Cookie Domena Valjanost Opis Procesor
_ga www.sblcore.hr 2 godine ID koji se koristi za identifikaciju korisnika. Google
_ga_0FGL9THVGW www.sblcore.hr 2 godine ID koji se koristi za identifikaciju korisnika. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ www.sblcore.hr 2 godine ID koji se koristi za identifikaciju korisnika. Google
Marketinški kolačići
Marketinški kolačići koriste se za prikaz relevantnih oglasa na temelju vaših preferencija. Ovaj personalizirani sadržaj, koji koriste naši partneri, može se pojaviti na raznim web stranicama. Ako ne odaberete ove kolačiće, broj oglasa se neće promijeniti, ali više neće biti prilagođeni vašim interesima.
Cookie Domena Valjanost Opis Procesor
_gcl_au www.sblcore.hr 3 mjeseca Koristi Google AdSense za eksperimentiranje s učinkovitošću oglašavanja na web stranicama koje koriste njihove usluge. Google